29 فوریه 2020
فوریه 29, 2020

بازسازی پستان

0 دیدگاه

بازسازی پستان

بازسازی پستان زمانی باید انجام شود که به منظور درمان سرطان سینه لازم است که بافت کامل سینه برداشته شود. در درمان سرطان پستان تا جایی که می شود سعی بر این است که بافت سینه حفظ شود اما در برخی موارد لازم است که بافت کامل پستان برداشته شود. ( سرطان سینه )

برداشتن کامل پستان بعد از بروز عود سرطان سینه انجام می شود که در این صورت فرم ظاهری پستان تغییرات عمده ای خواهد داشت که اثرات روحی و روانی زیادی را به همراه دارد در نتیجه با بازسازی پستان می توانیم سینه ها را به شکل قبلی خود بازگردانیم.

ممکن است سوالاتی در ذهن بیشتر بیماران ایجاد شود که بازسازی سینه به چه معناست ؟

چگونه می توان عضو پیچیده ای مثل پستان را دوباره ایجاد نمود ؟

بطور ساده می توان گفت که بازسازی پستان با یک عمل جراحی قابل انجام است که بافت سینه برداشته می شود و سینه بیمار از نظر ظاهری توسط چیزی شبیه پستان اولیه جایگزین خواهد شد.

بازسازی پستان
نتیجه عمل بازسازی پستان

نتیجه نهایی بازسازی سینه به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. فاکتوره ها شامل :

نوع ماستکتومی
طول برش جراحی
نوع بازسازی
مهارت جراح سینه
و اینکه بازسازی سینه همزمان با برداشتن سینه انجام می شود یا به صورت تاخیری

آیا بازسازی پستان می تواند پستانی با همان مشخصات قبلی ایجاد نماید ؟

سینه بازسازی شده بازسازی پستان از لحاظ عملکرد مانند سینه طبیعی نخواهد بود و قادر به تولید شیر نخواهد بود و حس پستان طبیعی را ندارد و پوست آن کرخت و بی حس است.

در بهترین شرایط پستان از نظر شکل و قوام مانند پستان اولیه خواهد شد.

اغلب موارد در عمل ماستکتومی نوک و هاله پستان نیز برداشته خواهد شد. امکان بازسازی نوک و هاله پستان نیز وجود دارد اما حس نوک سینه بازسازی شده مثل حس پستان طبیعی نیست و به تحریکات هم پاسخ نخواهد دارد.
بهترین زمان بازسازی سینه

بهترین زمان بازسازی سینه بر حسب نوع بیماری و شرایط بیمار توسط جراح سینه معین می شود.

هنگامی که انجام جراحی محافظه کارانه وجود نداشته باشد و احتیاج به برداشتن پستان به طور کامل باشد اولین اولویت جراح سینه این است که بازسازي سينه بعد از سرطان را همزمان با جراحی سینه انجام دهد.

مزیت بازسازی سینه همزمان با عمل ماستکتومی این است که زمانی که بیمار به هوش می آید سینه ها ترمیم شده و مانند شکل طبیعی خود خواهند بود و بیمار از اینکه جای سینه ها خالی شده است حتی به مدت کوتاه حس بدی نخواهد داشت.

قابل ذکر است در برخی موارد برای تکمیل دوره درمان باید بازسازی سینه را به تاخیر بیندازیم.

برای کاهش احتمالی عوارض بعد از عمل سرطان سينه باید به بهترین جراح سینه مراجعه نمایید.

افرادی که تمایل به بازسازی سینه بعد از برداشتن سینه دارید باید با جراح سینه خود مشورت نمایید، قابل ذکر است که اگر بازسازی پستان همزمان با برداشتن سینه انجام نشود در هر زمانی بعد از درمان سرطان سینه قابل انجام است و نتایج مطلوب و موفقیت آمیزی نیز خواهد داشت.

به طور کلی بازسازی پستان بعد از 6 الی 12 ماه بعد از درمان های تکمیلی سرطان سینه از قبیل پرتو درمانی و شیمی درمانی انجام خواهد شد.

چقدر از نحوه شکل گیری سرطان میدانید ؟!