با کودک نافرمان چگونه رفتار کنیم؟

رفتار با کودک نافرمان برای پدر و مادر ها بسیار مسئله ساز است. برای بچه های نافرمان، استحمام کردن، خوردن غذا یا رفتن به رخت خواب نبردی هر روزه است. معمولاً پدر و مادر ها هنگامی که بچه سروصدا به راه می اندازد، هرچه می خواهد به او می‌دهند ، به این ترتیب نافرمانی را در وی تقویت می کنند.


تربیت کودک نافرمان کار سختی است اما غیرممکن نیست. کودکان معمولی به راحتی دربرابر صحبت بزرگترها تسلیم میشوند و قابل کنترل به وسیله والدین هستند اما کودک نافرمانی را در نظر بگیرید که پس از یک خرابکاری وحشتناک زمانی که شما با عصبانیت در حال سرزنش او هستید و انتظار دارید مقداری پشیمانی در او ببینید شاهد چشمانی هستید که بسیار از کرده خود راضی و خشنود است و با جسارت تمام به شما زل است و این تنها یکی از سختی های تربیت کودک نافرمان است.

برخی والدین به دلیل عدم آگاهی از نحوه تربیت بچه نافرمان دست به تنبیه های دشوار تری می زند و همواره حلقه ازادی بچه را با قوانین سخت گیرانه تر تنگ می کنند بی آنکه بداند این شیوه کار را بدتر می کند.

روش های برخورد با کودک نافرمان

روش های برخورد با کودک نافرمان نیز به ظاهر ساده است اما نکته مهم در این روش ها نحوه بکار گیری آنها می باشد زیرا لازم است هنگامی که کودکتان حسابی شما را کلافه کرده است آرامش خود را حفظ کنید و روش های برخورد با کودک نافرمان را به یاد بیاورید. از جمله مهم ترین شیوه های پیشنهادی در برخورد با کودکان نافرمان میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

به فرزندتان بگویید از وی چه میخواهید

بنا بر گفته ی اُکول اسمیت، از بزرگ ترین اشتباه هایی که والدین مرتکب میشوند ، عرضه ی دستورات منفی است، مانند این که« ندو!» یا« به فلان چیز دست نزن!» درباره ی جمله ی اول، از آنجایی که کودکان مهارت استدلال منطقی ضعیفی دارند، برای شان واضح نیست که به جای« ندویدن»، چه کاری باید انجام دهند. وی می نویسد:« چنانچه او ندود، پس چه کاری باید انجام دهد؟ باید ورجه وورجه کند؟ بپرد؟ لی لی برود؟ بخزد؟ پرواز کند؟ بی حرکت بایستد؟» درباره ی جمله ی دوم، باز هم کم بود دلیل منطقی در بچه ها نقش مهمی ایفا می کند، آن ها کنترل ضعیفی روی انگيزه خویش از انجام کارها دارند.

اُکول اسمیت پیشنهاد می دهد در عوض از جملات دستوری مثبت استفاده کنید:« لطفا راه برو!» و« لطفا دست هات رو کنارت نگه دار!» نمونه های ديگر عبارت اند از:

به جای بیان کردن« خواهرت رو نزن!» بگویید:« لطفا دست های مهربان داشته باش.»

به جای« توپ رو پرت نکن!» بگویید:« لطفا توپ رو توی دستت نگه دار.»

بازي بهترین راه ارتباطی کودک و والدین است

شما میتوانید این آموزش ها را در قالب های گوناگون به کودکان خویش یاد بدهید حتماً مکانی را برای کودک طراحی کنید که او بتواند به آسانی لباس هایش را مجزا از شما در جالباسی قرار دهد به وی بگویید که چه طور میتواند در عرض چند دقیقه چه طور میتواند تمام وسایلش را جایگزین کند.

یکی از مسایل دیگر در این زمینه این است که شما علاقه مندی های کودک را برای خویش به صورت یک فهرست درآورید شما میتوانید از آن علاقه مندی ها برای تشویق رفتار و شکلدهی رفتار در کودک استفاده کنید.

به طور نمونه به او می گویید پس از آنکه که کتاب هایت را منظم کردی می توانی بروی بازي کنی این بازي میتواند در محیط خانه با یک اسباب بازي باشد و یا میتواند خارج از خانه با دوستان باشد.

کودک نافرمان,بچه های نافرمان,تربیت کودک نافرمان
رفتار با کودک نافرمان

با توجه به علاقه مندی کودک او را تشویق تقویت کنید

یعنی کار خوبی که انجام گردیده است با فعالیتی که کودک علاقمند است همراه شود این سبب می شود که رفتار هم در او سریعتر تقویت شود و شکل بگیرد ولی توجه داشته باشید سیستم تقویت نباید به باج گیری در کودک تقویت شود.

عاطفی برخورد نکنید.

وقتی فرزندتان از موضوع دفاعی برخورد می کند شما به آسانی به صورت عاطفی با قضیه برخورد می کنید. هنگامی که آنها ناراحت هستند، شما نیز ناراحت می شوید و گاهی وقت ها معلمان و بزرگترهای ديگر هم ناراحت می شوند. برعکس این کار، بیایید به موضوعی که وجود دارد تمرکز کنید. با آنچه فرزندتان می گوید یا می کند به صورت فردی برخورد نکنید. به عنوان مثال هنگامی که فرزندتان از نوشتن مشق زیاد ناراحت است با او هم دلی کنید و بگویید “درک می کنم نوشتنش مشکل است اما به عنوان دانش آموز وظیفه ات انجام دادن تکالیف است. می توانی قدری استراحت کنی و بعد ادامه بدهی.” ولی نباید به خودتان اجازه بدهید که معلمش را زیر سوال ببرید بلکه باید احترام معلمش را در همه حال حفظ کنید.