29 فوریه 2020
فوریه 29, 2020

زیبا شناسی زنان

0 دیدگاه

زیبا شناسی زنان

1. اسلام یک طرح جامع و فراگیر برای مدیریت انسان در همه عصرها و نسل هاست!
2. طرح اسلام مانند یک پازل و جورچین دارای قطعات و اجزائی است که هر قطعه شاید به تنهایی معنادار نباشد ولی مجموع آن پُر معنا، کامل و زیباست!


3. زن زیبا آفریده شده است!
4. زیبایی جاذبه دارد، جاذبه عشق برانگیز است و عشق حرکت می‌آفریند!
5. زیبایی هویتی دو قطبی (عینی ـ ذهنی) است!

6. تخیل انسان درگیر آن زیبایی است که در دسترس او قرار نگرفته باشد:
چو شو گیرم خیالت را در آغوش
سحر از بسترم بوی گل آیو
7. وصال هر چیز از زیبایی آن می کاهد چرا که تخیل انسان را از درگیری در می‌آورد!
8. هر آن چه به سادگی در دسترس انسان قرار گرفت از شوق و میل انسان می‌کاهد:
«شوق است در جدایی و جور است در نظر»

9. پوشش زن موجب می شود تخیل مرد پیوسته درگیر زیبایی زن باشد در این صورت زن همیشه برای مرد جذاب خواهد بود و مرد برای کشف او در تکاپوست تا این که با پیوندی محکم و استوار به وصال او می‌رسد و از این رهگذر خانواده که واحد اجتماع است پدید می‌آید!
10. آلفرد هیچکاک کارگردان مشهور سینما می‌گوید: من معتقدم زن باید مثل فیلمی پرهیجان و پرآنتریك باشد، یعنی ماهیت خود را كمتر آشکار کند و برای كشف خود مرد را به نیروی‏ تخیل و تصور زیادتری وادارد؛ زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر پوشش جذاب می‏نمودند و همین مسأله جاذبه نیرومندی به آنها می‏داد اما به تدریج با تلاشی كه زنان این كشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان ‏می‌دهند، از پوشش آنان کاسته می‌گردد و بنابراین از جاذبه شان نیز كاسته می‏شود؛

11. هجر مایه مشتاقی است!
12. امروز خلأ عشق در دنیای اروپا و امریكا وجود دارد!
13. اولین قربانی آزادی و بی‏بندوباری، عشق و شور و احساسات‏ است!
14. در جهان امروز هرگز عشق هایی از نوع عشق‌های شرقی‏ از قبیل لیلی و مجنون، خسرو و شیرین رشد و نمو نمی‏كند، این قصه‏ها بیانگر واقعیات جامعه شرقی آن روز است! از این داستان‌ها می‏توان فهمید كه زن بر اثر دور نگهداشتن خود از دسترس آسان مرد تا كجا پایه خود را بالا برده است و تا چه حد سر نیاز مرد را به آستان خود فرود آورده است؟! درك زن از این حقیقت، تمایل او را به‏ پوشش بدن خود و مخفی كردن خود به صورت یك راز افزایش داده است!
15. ویل دورانت می گوید: زنان دریافته‌اند كه دست و دل‏ بازی مایه طعن و تحقیر آنهاست؛ خودداری از انبساط و امساك در بذل و بخشش بهترین سلاح برای شكار مردان است؛ اگر اعضای نهانی انسان را در معرض عام تشریح می‏كردند توجه ما به آن جلب می‏شد ولی رغبت و قصد به ندرت تحریك می ‏گردید؛ مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیاء است و بی آن كه بداند حس‏ می‏كند كه این خودداری ظریفانه از یك لطف و رقت عالی خبر می‏دهد!

16. مولوی عارف نازك اندیش و دوربین در تأثیر حریم و حائل میان زن و مرد در افزایش قدرت و محبوبیت زن و در بالا بردن مقام او و گداختن مرد در آتش عشق و سوز مثالی لطیف آورده است، مرد و زن را به آب و آتش تشبیه كرده می‏گوید: مرد چون آب و زن مانند آتش است اگر حائل از میان آب و آتش برداشته‏ شود آب بر آتش غلبه می‏كند و آن را خاموش می‏سازد اما اگر حائل و حاجبی میان آن دو باشد مانند این كه آب را در دیگی قرار دهند و آتش در زیر آن دیگ روشن كنند، آن وقت است كه آتش آب را تحت تأثیر خود قرار می‏دهد، اندك اندك او را گرم می‏كند و جوشش در او به وجود می‏آورد تا آن جا كه سراسر وجود او را تبدیل به بخار می‏سازد!
17. مرد بر خلاف آنچه تصور می‏رود در عمق روح خویش از ابتذال زن و از تسلیم و رایگانی او متنفر است!
18. مرد همیشه عزت و استغناء و بی اعتنائی زن را نسبت به خود ستوده است!

19. به طور كلی رابطه‏ای است میان عدم دسترسی آسان و فراق از یك سو و عشق، سوز و گران بهایی از سویی دیگر؛ همچنان كه رابطه‏ای است میان عشق و سوز از یك سو و هنر و زیبایی از سویی دیگر، یعنی عشق با فراق و عدم دسترسی آسان شكوفا می شود و هنر و زیبایی نیز در عشق رشد و نمو می‏یابد!
20. برتراند راسل می‏گوید : از منظر هنر مایه تأسف است كه به آسانی به زنان بتوان دست یافت و بهتر آن است كه وصال زنان دشوار باشد بدون آن كه غیر ممكن گردد!

21. ویل دورانت در لذات فلسفه می‏گوید: آن چه بجوییم و نیابیم عزیز و گرانبها می‏گردد!
22. زیبائی به قدرت میل‏ بستگی دارد و میل با اقناع و ارضاء، ضعیف و با منع و جلوگیری، قوی می‏گردد!

نظرات کاربران :

این مطلب رو باید زنان جامعه ما بخوانند، درك كنند و به آن رسند. چراكه زنان یك جامعه مایه افنتخار و پل پرش به سوی قله های افتخار یك ملتند. امید است كه روزی برسد كه برسند.

اگه نخوایم آقایون عاشق ما بشن كی را باید ببینیم؟

كل مقاله خوب است ولی در عمل از تعادل خارج می شویم.

زیبا ترین تفسیری است كه در مورد حجاب زنان در چند سال اخیر خوانده ام