اثر چشم غره بر روابط زناشویی!

آیا چشم غره نشانه ی وجود مشکل در روابط زناشویی است؟قطعا تاکنون چشم غره رفتن را دیده اید. این حرکت اغلب با نفسی عمیق همراه است. تقریبا بیشتر مردم با دیدن چشم غره خشمگین شده یا حالت تدافعی به خود می گیرند.

چشم غره نوعی گفتگوی بدون کلام از طریق چشم است که معمولا پاسخ منفی به مطلب گفته شده تلقی می شود.

چشم غره ی مکرر نشانه این است که در روابط زناشویی با همسرتان دچار مشکل شده اید.چشم غره همچون شوخی‌های آزاردهنده. کنایه. انکار. کارشکنی و ملامت. نوعی گفتگوی آزاردهنده است.

مفهوم چشم غره:

– مخالفت با آنچه گفته شده

-نفرت از نحوه ی بیان مطلب گفته شده

-بیرون ریختن خشم وعصبانیت

چه چیزی از چشم غره استنباط می شود:

-بی توجهی به عقاید شما

– توهین

-کنایه ی تحقیرآمیز

-حقیر و کوچک شمردن

-بی احترامی

چشم غره نشانه چیست:

– بی توجهی

– تکبر

– بی احترامی

-رفتارتحقیرآمیز

– رفتارپرخاشگرانه

چشم غره چه تاثیری بر روابط زناشویی دارد:

– تشدید خصومت در روابط

– کاهش اعتماد طرفین

– ایجاد کشمکش شدید

– خدشه وارد نمودن به روابط

– مسبب دوری از یکدیگر

– ترغیب به واکنش دفاعی

– ایجاد حس ترس

وظایف شما در قبال آن:

– بیان این مطلب که درک شما از سکوت همسرتان این است که در خصوص آنچه گفته شده مشکلاتی وجود دارد. سپس از او توضیح بخواهید.

– با آرامش کامل در خصوص موضوعی که منجر به چشم غره رفتن شده است با یکدیگر صحبت کنید.

مطالب پیشنهادی از سراسر وب